اینستاگرام روی قابلیت جدیدی تمرکز کرده است که امکان انتشار پست‌های متنی را برای کاربران فراهم می‌کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد توییتر باید به‌نوعی منتظر رقیب جدیدی باشد؛ البته این پست‌های متنی به‌صورت عکس و نه متن منتشر می‌شوند. به بیان ساده‌تر، اینستاگرام می‌خواهد ایجاد تصاویر حاوی متن را برای پست‌کردن ممکن کند.

15